Designer: Joomla 3.2 Templates

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Cierpienie jest związane z naturą człowieka. Ono współistnieje z człowiekiem, budzi współczucie, szacunek – i na swój sposób onieśmiela.

 Kościół mówi o cierpieniu przede wszystkim w kontekście Jezusowego krzyża. „W krzyżu Chrystusa nie tylko odkupienie dokonało się przez cierpienie, ale samo cierpienie ludzkie zostało też odkupione. Chrystus – bez żadnej własnej winy – wziął na siebie całe zło grzechu” (Jan Paweł II, List Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia). W cierpieniu Chrystusa Bóg potwierdził, że chce działać szczególnie poprzez cierpienie, które jest słabością wyniszczeniem człowieka, i chce w tej słabości i wyniszczeniu objawić swoją moc.

Z tych racji z religijnego punktu widzenia cierpienie posiada głęboki sens. Nazywa je się czasem skarbem Kościoła, bo ludzie chorzy w szczególny sposób – w imieniu Chrystusa i ze względu na Niego – niosą ludzkości dar zbawienia. Cierpiący, przez swoje cierpienie upodabniające go do cierpiącego Jezusa, wyraża najgłębszą prawdę o Kościele, który został posłany, by dzielić się dobrą nowiną o zbawieniu i o bezinteresownej miłości Boga do ludzi.

„Uznaj mnie za swego ucznia w cierpieniach, które znoszę – w ciele i w duszy. A ponieważ nic nie jest miłe Bogu, jeśli nie jest Mu ofiarowane przez Ciebie, Panie Jezu, zjednocz moją wolę z Twoją, a moje boleści z tymi, które Ty sam znosiłeś. Spraw, aby moje stały się Twoimi i przyłącz mnie do Siebie. Wejdź do mego serca i do duszy mojej, ażeby dźwigać moje cierpienia i żebyś we mnie cierpiał to, czego brakuje Twojej Męce, którą dopełniasz w członkach swoich aż do doskonałej Pełni Twojego Ciała.” (Blaise Pascal)

Tuesday the 22nd. Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.