Designer: Joomla 3.2 Templates

Sodalicja Mariańska„Kościół naszym domem” – pod takim hasłem odbyła się 17 września jubileuszowa, XXX już, Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskiej na Jasną Górę.

Spotkanie sodalisów rozpoczęło się o godz. 10. w Kaplicy św. Józefa. Przybyłych pielgrzymów powitał Moderator Krajowy – o. dr Mieczysław Łacek, a w imieniu Zarządu – Prezes p. Grzegorz Baran. Ks. kan. Jarosław Wolski, który jest moderatorem S.M. Diecezji Sosnowieckiej i jednocześnie czeladzkiej S.M., odczytał słowo ks. bpa Grzegorza Kaszaka skierowane do uczestników pielgrzymki. Pozdrawiając zgromadzonych, ks. Biskup z radością wspomniał postać bł. Jana Pawła II, największego Sodalisa i czciciela Matki Bożej. Następnie konferencję wygłosiła p. Regina Pruszyńska – Prezes Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Polsce, a także ks. Krzysztof Bielawny – Moderator S.M. z Diecezji Warmińskiej.  

O godz. 14. wzięliśmy udział we Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Eucharystii przewodniczył o. Stanisław Turek, Generał Zakonu Paulinów w latach 1996-2002. W koncelebrze brał również udział nasz katedralny moderator ks. Dawid Kuczek. Podczas Mszy odbyły się ślubowania i przyrzeczenia nowych sodalisów i uroczyste zawierzenie Matce Bożej uczniów Sodalicyjnego Gimnazjum z Warszawy, którzy wraz z nauczycielami uczestniczyli w pielgrzymce.

Po Mszy św. nastąpił wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie. Modlitwą u stóp Patronki Rodzin zakończyliśmy XXX Ogólnopolską Pielgrzymkę Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Zofia Parzniewska

Saturday the 24th. Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.