Designer: Joomla 3.2 Templates

Każdego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, zwany także – w odróżnieniu od roku kalendarzowego – rokiem kościelnym. Czym jest ów rok kościelny nieustannie towarzyszący nam w życiu religijnym i na czym polega jego istota?

Przyjście Syna Bożego na ziemię jest tak wielkim wydarzeniem, że Bóg zechciał przygotować je w ciągu wieków. Wszystkie obrzędy i ofiary, figury i symbole „Pierwszego Przymierza” Bóg ukierunkował ku Chrystusowi: zapowiada Go przez usta proroków, których posyła kolejno do Izraela.

Celebrując co roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje to oczekiwanie Mesjasza, uczestnicząc w długim przygotowaniu pierwszego przyjścia Zbawiciela, wierni odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego przyjścia. Roraty odprawiane w Adwencie pomagają nam się przygotować na Misterium Bożego Narodzenia. Przygotowujemy w sposób szczególny swoje wnętrze na przyjście Syna Bożego oraz patrzymy na Maryję, która w tym ważnym okresie jest Mistrzynią adwentowego oczekiwania.

Rok liturgiczny zwykle kojarzy się z kalendarzem, czyli z zestawem ruchomych
i stałych obchodów liturgicznych: uroczystości, świąt i wspomnień, dotyczących życia Pana Jezusa, Matki Bożej oraz świętych. Tymczasem istot roku liturgicznego polega nie tyle na rytmicznym następstwie obchodów, lecz przede wszystkim na wspominaniu i jednoczesnym uobecnianiu – w ciągu rocznego cyklu – całej tajemnicy życia, śmierci, zmartwychwstania
i wniebowstąpienia Chrystusa. Rok liturgiczny jest rozwinięciem różnych aspektów jedynego Misterium Zbawiciela. Zarówno Matka Najświętsza jak i Apostołowie, męczennicy oraz wyznawcy otaczani są w Kościele kultem ze względu na ich ścisłe powiązanie z tajemnica wcielenia, śmierci i zmartwychwstania Chytrusa oraz na ich wyjątkowe uczestnictwo w dziele zbawienia człowieka i świata.

Rok kościelny oparty jest więc  na dwóch podstawowych wydarzeniach zbawczych wcielenia Pana Jezusa czyli na przyjęciu przez Niego Drugiej Osoby Trójcy Świętej ludzkiej natury oraz na Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Stąd Adwent i czas Bożego Narodzenia, oraz Wielki  Post i Okres Wielkanocny, stanowią jakby oś całego kalendarza liturgicznego. Pozostały czas to okres zwykły w ciągu roku. Rok kościelny jest syntezą i cyklicznym powtarzaniem całej historii zbawienia, najistotniejszych momentów
z życia Pana Jezusa. Jest on najskuteczniejszą formą przepowiadania wiary oraz regularnie powtarzającą się katechezą.

Monday the 16th. Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.