Designer: Joomla 3.2 Templates

Opis projektu koncepcyjnego drzwi głównych do Bazyliki Katedralnej

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu

 

Po ustaleniach w małym gronie konsultantów szkicu, projektu wstępnego w skali 1:20, został zrealizowany do dalszych konsultacji projekt rysunkowy, dokładniejszy drzwi spiżowych w skali 1:10.

Biorąc pod uwagę szereg aspektów związanych z architekturą Bazyliki Katedralnej, a szczególnie bogatym artystycznie wystrojem wnętrza, polichromia, witraże, - ogólne założenie projektu spiżowych drzwi głównych zostało podporządkowane ściśle związkom ideowym i teologicznym, które mają zastosowanie we wnętrzu świątyni. Stąd kompozycja i środki, które zastosowałem wraz z odpowiednią narracją teologiczną są podporządkowane warstwie semantycznej ikoniczności i estetyce konwencjonalizacji. Brama – to przejście ze świata publicum w strefę sacrum i ma tę strefę zapowiadać.

W nadprożu otworu wejściowego jest piękny historyczny witraż przedstawiający Baranka Bożego na księdze z siedmioma pieczęciami. Niestety zasłaniany okolicznościowymi dekoracjami. Witraż jest oddzielony fizycznie od spiżowych drzwi nadprożem wykonanym w piaskowcu.

Proponuję bardzo precyzyjną renowację witraża jego wyeksponowanie oraz podświetlenie i jestem za usunięciem przynajmniej tablicy z wykutymi literami zwieńczającej portal drzwi. W ogóle tablice kamienne wokół portalu, tworzą mało estetyczne dysproporcjonalne elementy zakłócające odbiór fasady Katedry. Moim zdaniem te niefortunne dodatki, nie wpisują się zarówno poprzez materiał jak i też formę (poza zapisem werbalnym) budząc odczucia niesmacznych bibelotów i obcych wtrętów. Dlatego też cała kompozycja otworu drzwi głównych powinna być podporządkowana formie i treści ideowej nawiązującej do witraża, który jest umieszczony w nadprożu drzwi. Stąd w kompozycji skrzydeł drzwi, szczególnie w górnej części w projekcie proponuję promienie biegnące od wizerunku Baranka Bożego, które mocno przenikają postaci świętych ostatnich wieków, w tym patronów diecezji św. Rafała Kalinowskiego i św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz św. Jana Pawła II i Sługę Bożego Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Postaci te kompozycyjnie zamknięte w kole, które przynależy w górnej części do wspomnianego Baranka Bożego w witrażu buduje konotacje jednoznaczne, tym bardziej, że zamknięcie dolnej części tej sfery niebieskiej z odpowiednim napisem i orłem – godłem Polski z ryngrafem Pani Jasnogórskiej na piersi, rozbudowuje te skojarzenia w jeszcze szerszym aspekcie religijno – narodowym. Promienie te przenikają nas wszystkich, czyli tych co byli przed nami i tych co są aktualnie. Czyli na skrzydłach drzwi w części środkowej i dolnej są naszkicowane postaci przedstawiające wszystkie stany od końca XIX wieku, kiedy rodziło się miasto Sosnowiec do współczesności. Natomiast przy anatabach drzwi proponuję symboliczne anioły miasta Sosnowca i Zagłębia. Jeżeli te partie kompozycji zostaną zaakceptowane, wymagają dalszych studiów i opracowań ikonograficznych. To samo dotyczy postaci Świętych i Błogosławionych z Kościoła polskiego i powszechnego, które by się znalazły we wnękach na futrynie po prawej stronie drzwi. Natomiast po lewej stronie na futrynie drzwi w małych wnękach mogłyby się pojawić herby księży biskupów ordynariuszy diecezji sosnowieckiej z miejscami do dalszej kontynuacji. I w związku z tym w dolnej części lewego skrzydła proponuję w formie pieczęci znamienne daty okoliczności fundacji drzwi do katedry.

         Dlatego też przy porządkowaniu wspomnianych wcześniej tablic, odpowiedni estetyczny napis (klasyczna majuskuła), który przecież nie powinien ulec zmianie przez najbliższe wieki, mógłby być wykuty w nadprożu lub może być wykonany w brązie spiżowym (każda litera osobno) i osadzony na licu nadproża.

         Te asocjacje wizualno – estetyczno – narracyjne zawarte w projekcie nowych drzwi utrzymane są w historyzującej konwencji i mają podstawowy cel: stanowić on ma inspiracje do fundamentalnej, osobistej, pryncypialnej refleksji wchodzącego do tej świątyni człowieka (parafianina, pielgrzyma, turystę) aby zadał sobie pytanie, gdzie jest, skąd przychodzi i dokąd zmierza, ponieważ jest tylko kontynuacją ciągu historii, czyli czasu biologicznego przemijania i powinien dążyć do wartości ponadczasowych, którą jest Miłosierny Bóg w Trójcy Jedyny.

 

Kraków, 12.06. A.D 2016

Prof. Czesław Dźwigaj

Thursday the 12th. Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.