Designer: Joomla 3.2 Templates

Podczas rekolekcji, w środę 21 grudnia o godz. 9.00, zostanie odprawiona Msza św. z udzieleniem sakramentu chorych. Kto może przyjąć ten sakrament? Przypominamy naukę na ten temat.

Sakrament namaszczenia chorych przeznaczony jest do umocnienia osób dotkniętych chorobą, cierpiących i będących w niebezpieczeństwie śmierci. Naukę o istocie i skutkach tego sakramentu wyłożył Sobór Trydencki. W jego dokumentach czytamy: „Istotą jest łaska Ducha Świętego. Jego to namaszczenie usuwa winy, jeśli byłyby jeszcze jakieś do odpokutowania, oraz pozostałości grzechu: przynosi ulgę i umocnienie duszy chorego, wzbudzając w nim wielką ufność w miłosierdzie Boże. Chory podniesiony na duchu łatwiej znosi dolegliwości choroby i trudy, łatwiej opiera się pokusom szatana, a niekiedy odzyskuje zdrowie ciała, jeśli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy”.

Sakrament namaszczenia chorych nie jest więc sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości.

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość.

Przed przyjęciem namaszczenia chorych, jeżeli nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, powinniśmy przystąpić do sakramentalnej spowiedzi. Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1007 przypomina, że nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.

Thursday the 24th. Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.